Dragremmar & Grepp

Att ha ett bra grepp vid styrketräning är av stor vikt för att bland annat kunna fullfölja övningarna på rätt sätt.