Betalningsvillkor


1. Betalning

1.1 Försäljning sker mot faktura eller kortbetalning, med betalningsvillkoren som anges i Orderbekräftelsen eller som avtalats mellan parterna.

1.2 Vid betalning mot faktura kommer förfallna belopp åläggas en extra dröjsmålsränta med Riksbankens aktuella referensränta som gäller i det land där betalningen skall göras (beräknas dagligen för varje dag som betalningen är försenad) plus åtta (8) % årsränta som skall betalas av Köparen utöver fakturabeloppet.

1.3 Kortbetalning erbjuds via Adyen. Hos oss är det möjligt att betala med svenska kort utställda av VISA, Mastercard, Diners och Discover. När du väljer att betala med kort så behöver du ange kortnumret, kortets giltighetstid samt CVC-koden som du hittar på baksidan.

Din korttransaktion skickas krypterat genom Adyen. Detta gör att du tryggt kan betala utan att vara rädd för att din kortinformation kommer på avvägar.

Vid betalning reserveras beloppet hos banken och dras när varorna lämnar vårt lager. Om ditt kort inte godkänns och inget belopp kan dras, visas ett meddelande på skärmen om att betalningen misslyckades.


2. Ändringar av Villkoren

2.1 Fitness Market förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Fitness Market har informerat dig om ändringarna. Fitness Market rekommenderar dock att du håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.


Dessa villkor har fastställts av Health and Sports Nutrition Group HSNG AB den 2022-12-23