0
0
0
0


Betalningsvillkor


1. Betalning

1.1 Försäljning sker mot faktura med betalningsvillkoren som anges i Orderbekräftelsen eller som avtalats mellan parterna.

1.2 Förfallna belopp skall åläggas en extra dröjsmålsränta med Riksbankens aktuella referensränta som gäller i det land där betalningen skall göras (beräknas dagligen för varje dag som betalningen är försenad) plus åtta (8) % årsränta som skall betalas av Köparen utöver fakturabeloppet.


2. Ändringar av Villkoren

2.1 Fitness Market förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att ÅF har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Fitness Market har informerat ÅF om ändringarna. Fitness Market rekommenderar dock att ÅF håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

______________________________________________________________

Dessa Villkor har fastställts av Fitness Market Nordic AB den 2021-01-29